O PREMIO

O fallo do premio darase a coñecer a comezos do curso académico 2023-2024.

As candidaturas deben ser propostas por entidades ou organizacións do ámbito educativo.

Dotación de 12 000 € e diploma.

Compatible con calquera outro premio, bolsa, axuda, subvención ou concorrencia a calquera outra convocatoria.

Todas as candidaturas que cumpran os requisitos serán examinadas polo xurado, sen proceso eliminatorio previo.

Periodicidade bienal.

Inscrición ata o 28 de febreiro de 2023.

QUE MÉRITOS SE TERÁN EN CONTA?

Traxectoria docente.

Publicación de libros e/ou monografías en editoriais de prestixio.

Publicación de artigos en revistas cientificamente acreditadas.

Dirección e participación en investigacións relevantes.

Impacto das publicacións científicas, das técnicas ou estratexias de innovación educativa.

Dirección de teses de doutoramento.

Organización de congresos e/ou seminarios de relevancia internacional.

Premios recibidos.

Presenza nos medios de comunicación.

INSCRICIÓN

O prazo de presentación de solicitudes dará comezo o 1 de outubro de 2021 e rematará o 28 de febreiro de 2023.

Non poderá presentarse documentación adicional unha vez rematado o prazo de admisión de solicitudes, a menos que sexa requirida por Afundación. A documentación presentada non será devolta.