Premio Internacional

Afundación

De Investigación Educativa

Robert Arnove, catedrático da Universidade de Indiana, Premio Internacional Afundación de Investigación Educativa.

Sobre o premio

Quen?

Poderán optar ao premio exclusivamente persoas físicas.

Como?

As candidaturas deben ser expostas por entidades ou organizacións.

Por que?

En Afundación temos o propósito de impulsar a educación como materia científica capaz de contribuír ao desenvolvemento das persoas e sociedades.

OS GRANDES EIXES DA NOSA ACTIVIDADE

En Afundación buscamos levar a cabo unha acción educativa, social e cultural que contribúa á mellora da sociedade facendo posible o desenvolvemento íntegro das persoas.

XURADO

O xurado está integrado por:

Dr. Martín Aiello

Coordinador de investigación e desenvolvemento IIPE UNESCO América Latina e profesor da Universidad Nacional 3 de Febrero.

Dra. Assunção Flores

Directora do Centro de Investigación en Estudos da Infancia (CIEC) e profesora do Instituto de Educación da Universidade do Minho.

Dr. José Luis Guerrero Cusumano

Director académico para Latinoamérica e Europa Central de Educación e Desenvolvemento Internacional (CIED) da Universidad de Georgetown. Profesor titular da Universidad de Georgetown. Profesor titular da Universidad de Georgetown.

Dra. Ana Lehmann

Profesora de la FEP-Universidad de Porto.

Carlota Sánchez Puga

Secretaria con voz e sen voto, e coordinadora do Premio Internacional Afundación de Investigación Educativa.

O faio darase a coñecer o luns 27 de novembro